• آ
  • آ
  • آ

گزارش لحظه به لحظه: ارائه پنجمین مقاله نشست چهاردهم، توسط دکتر مهدی دغاغله

پنجشنبه 15 آذر 97
پنجمین مقاله چهاردهمین نشست تخصصی استادان، قاریان، حافظان، مؤذنان و دعاخوانان ممتاز کشور در موضوع «جایگاه صوت در قرائت دعا» توسط دکتر مهدی دغاغله ارائه شد.دکتر مهدی دغاغله در ابتدای سخنان خویش با بیان اینکه بی‌­شک با توجه به درهم تنیدن مفهوم صوت با بعضی از مفاهیم مختلف، نمی‌­توان به‌طور جزم و حتم و قطع در مورد صوت، بدون در نظر گرفتن این رابطه‌­ها، اظهار نظر نمود گفت: صوت آوایی ارتباط تنگاتنگی با احساس دارد و می‌­تواند حامل بعضی از ویژگی‌­های عاطفی از جمله حزن و اندوه، مسرت، ترس، خشوع و … باشد. چنانچه نمی­‌توان از ارتباط صوت و ملودی (لحن) چشم­‌پوشی کرد این در حالی است که صوت، نه تنها مفّسر ملودی و بیان‌­کننده آن است بلکه توانمندی آن، به تبع نغمه‌­های مختلف دارای فراز و نشیب است.وی ضمن تصریح ارتباط صوت و گویش که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (چراکه صامت‌­ها و مصوت­‌ها حتی در شکل‌­گیری فیزیکی اندام گفتاری نیز نقش به­‌سزایی دارند) افزود: فرهنگ، جفرافیا، وراثت و گرایش معنوی از عوامل مؤثر در تکوین و شکل­‌گیری و حتی تأثیرگذاری صوت هستتد.در پایان این مقاله دکتر مهدی دغاغله خاطرنشان کرد: مواردی که ذکر شد در قرائت همه نغمه‌­های آیینی از جمله دعاخوانی قابل بحث و بررسی است.