• آ
  • آ
  • آ

گزارش لحظه به لحظه: ارائه هفتمین مقاله نشست چهاردهم، توسط سید امین میرزایی

پنجشنبه 15 آذر 97
هفتمین مقاله چهاردهمین نشست تخصصی استادان، قاریان، حافظان، مؤذنان و دعاخوانان ممتاز کشور در موضوع «ویژگی‌های سبک‌های مختلف دعاخوانی و تأثیر اقتضائات فرهنگی در شکل‌گیری این سبک‌ها» توسط سید امین میرزایی از استان اصفهان ارائه شد.

سید امین میرزایی طی سخنانی بیان کرد: دعاخوانیِ امروزین، علاوه بر ماهیّتِ پرستش‌‏گرانه و فریضه‌‏گونه‌‏اش، هویّتی فنّی را منعکس می‏‌کند، هویّتی که نشان از احساسات لطیفِ داعی و مؤدّی دارد و «آمیختگیِ هنر با عبادت» را به نحو شایسته‌‏ای ترسیم می‏‌کند.

میرزایی افزود: بر این اساس، شناساییِ سبک‏‌های آهنگینِ دعاخوانی و اقتضائاتی که پیدایش این سبک‌‏ها را رقم زده‌‏اند موضوعی لایقِ پژوهش است؛ زیرا آگاهی و فهمی که از این طریق حاصل می‏‌شود، می‏‌تواند معیارهای مشخّصی برای میزانِ مطلوبیّتِ «آمیختگیِ هنر با عبادت» ایجاد کند و دعاخوانیِ هنرمندانه را در مسیری صحیح قرار دهد. با این توصیف، معرّفیِ صِرفِ سبک‌‏ها، هدف غائیِ پژوهشِ پیش‌‏رو نیست، بلکه مدخلی برای شناسائیِ «سبک‌‏های برتر از منظر معنویّت» است.

وی اظهار کرد: پژوهشگر برای حصول این منظور، به طرّاحیِ معیاری برای سنجیدن ارزشِ معنویِ سبک‏‌ها پرداخته، و با نگاهی بر وضعیّت انتشارِ سبک‌‏های دعاخوانی در سرزمین‌‏های اسلامی، تحلیل نقاط قوّت و ضعف سبک‏‌های مختلف را در کانون توجّه قرار داده است. الگوهای دعاخوانیِ شایستة بهره‌‏برداری، و بایسته‏‌های مترتّب بر میراث معنویِ دعاخوانیِ کشور نیز محورهای دیگری از این پژوهش‌‏اند که در راستای شناسائیِ «سبک‏‌های برتر از منظر معنویّت» مطرح شده‏‌اند.